Fjala e kryetarit

 

Fjalimi i Kryetarit me rastin e dhënies së betimit dhe inaugurimit të Kuvendit të  Komunës :

 

Ju këshilltar të zgjedhur që fituat besimin nga qytetarët e Malishevës , për të udhëhequr katër vitet e ardhshme.

 

Të nderuar qytetarë të Malishevës,

 

Ishte vullneti i juaj që ne sot të betohemi para juve, betimi nuk është diçka e thjeshtë por është përgjegjësi e jona para Zotit dhe para qytetarëve të Malishevës, se do të punojmë drejtë dhe vetëm për interesin e qytetarëve të Malishevës.

 

Të nderuar anëtar të Kuvendit,

 

Unë dhe ju e morëm besimin nga ato familje që dhanë më të dashurit e tyre për lirin e këtij vendi, morëm besimin nga invalidë dhe veteranë   

UÇK-së, nga familjet që ende nuk dinë për fatin e të zhdukurve të tyre, morëm besimin nga qytetarë me aftësi të kufizuara nga njerëz të moshës edhe 90 vjeçare, edhe nga familjet skamnore të cilat kanë kushte të vështira jete, nga intelektual e mësimdhënës  nga studentë e në përgjithësi nga kategori të ndryshme të qytetarëve të Malishevës.

 

E thashë këtë për t’iu kujtuar juve dhe vetes që të japim maksimumin dhe të angazhohemi për përmirësimin e jetës së qytetarëve tanë.

 

Në emër tuaj dhe timin dua të falënderoj të gjithë ata që e udhëhoqën deri më tani komunën e Malishevës.

 

Të gjitha mandatet e udhëheqjes së kaluar, do të kujtohen për të mirat dhe të metat e qeverisjes .

Natyrisht se edhe ne do të kujtohemi, por dëshiroj që bashkë me ju të kujtohemi për qeverisje të mirë.

 

Të nderuar anëtar të kuvendit,  kërkoj ndihmën tuaj, fillimisht në përfundimin e atyre projekteve ku kanë mbetur pa u përfunduar dhe ato që do ti fillojmë.

 

 Prioritet i yni do të jetë Arsimi, infrastruktura shkollore do të përmirësohet si dhe synim i yni do të jetë edhe ndërtimi i shkollave të reja, nuk do të mjaftoj  kjo por kërkoj nga ju dhe ata që kanë përvojë të gjatë në arsim që ti kushtojmë vëmendje të veçantë përmirësimit të cilësisë në shkollat tona dhe luftimit  të të gjitha dukurive devijante që dëmtojnë shoqërinë tonë.

 

Të nderuar anëtar të kuvendit,

 

Shëndeti i qytetarëve të Malishevës është detyrë e jona primare, obligim i yni është të kemi një angazhim maksimal në nivelin lokal në bashkëpunim me nivelin qendror në mbrojtjen e jetës së qytetarëve  nga ethet hemorragjike, ju lutëm më ndihmoni që me kohë, ne së bashku me ekipet e ndryshme dhe me qytetarë të marrim të gjitha masat  dhe të përpiqemi që të përmirësojmë kushtet dhe shërbimet në të gjitha njësit shëndetësore si me kuadro ashtu edhe me investime në përmirësimin e infrastrukturës shëndetësore.

 

Do të kemi kujdes të veçantë në zhvillimin e bujqësisë dhe degëve të saja, kërkoj ndihmën tuaj  që të ju ndihmohet të gjithë atyre që punojnë në krijimin e të mirave materiale vendore, të mbështeten ata Fermer,  Perimtar, Pemëtar  me kapacitet dhe mundësit që ka komuna e Malishevës  por në mënyrë të drejtë dhe të mos lihet mundësia e përfitimit e atyre që shpeshherë kanë përfituar pa të drejtë, për këto lëmi do të kërkohen edhe donacione nga niveli qendror por  edhe nga donator të jashtëm.

 

Të nderuar anëtar të kuvendit,

 

Kërkoj ndihmën tuaj që të krijojmë lehtësira me ulje taksash për të gjitha ato biznese dhe ndërmarrje të lëmive të ndryshme të cilët punësojnë numër më të madh të punëtorëve, pasi qe punësimi është sfidë jo vetëm për mandatin tonë por do të jetë problem për Malishevën edhe në të ardhmen.

 

 

Përfundimi i infrastrukturës rrugore në disa lagje të fshatrave të komunës sonë do të ketë kujdes të veçantë si dhe projektet e përbashkëta për lidhjen me komunat fqinje si me Drenasin Klinën dhe Therandën, ku këto lidhje  mund të bëhen vetëm në  bashkëfinancim me nivelin qendror.

 

Përfundimi i kanalizimit linja kryesore Bubël-Temeqinë projekt në realizim e sipër po shpresojmë se do të jetë i realizuar gjatë mandatit tonë .

 

Investimet në ujësjellës do të kenë kujdes të domosdoshëm , prioritet do të jetë faza e parë e ujësjellësit të Drenocit i cili do të përfundojë gjatë vitit 2014,  pastaj  për kyçjen edhe të 10 fshatrave tjera, projekt i cili kushton rreth 3 milion euro, e që do të jetë i realizueshëm në vitet e ardhshme.

 

Synimet tona do të jenë që këto të realizohen dhe ne të jemi nismëtarë të krijimit të dy liqeneve akumulues për ujë të pijes si në Panorc dhe Lladroc.

 

Kemi pasur vërejtje të shumta në mos përfundimin e kanalizimeve në disa fshatra të cilat jam i sigurt që do realizohen gjatë mandatin tonë.

 

Të nderuar anëtar të kuvendit,

Me ndihmën tuaj  do të përpiqemi që tu ofrojmë shërbime sa më të mira qytetarëve, të bëjmë identifikimin e të gjitha nevojave për investime nëpër fshatra dhe kështu që së bashku me qytetarët në të ardhmen të hartojmë politikat buxhetore për investime dhe ti kyçim qytetarët drejtpërdrejt në vendim marrje përmes realizimi të kërkesave të tyre. 

 

Të nderuar të pranishëm,

Në mandatin tonë do ti kushtojmë rëndësi dhe do të angazhohemi në mbrojtjen e ambientit, që të kemi ambient  sa më të mirë në qytet dhe në  fshatrat e komunës së Malishevës.

 

Dhe në fund ju siguroj qe ligjet dhe rregulloret e kuvendit dhe vendimet qe ju do të merrni do të zbatohen në përpikëri, do të jem transparent  dhe do të jem gjithmonë pranë jush sa herë që kërkohet për të bashkëpunuar për të mirën e qytetarëve duke mos shikuar bindjet tona politike prej nga vijmë.

 

Kërkoj nga ju që të jeni transparent të jeni të hapur për bashkëpunim, dhe qe edhe ju ti leni anash bindjet politike prej nga vini, ti harmonizojmë idetë që na qojnë drejt suksesit të përgjithshëm për Komunën tonë e që qytetarëve tanë të ju ofrojmë një jetë sa më të mirë.

 

Ju falënderoj për mirëkuptim. Ju uroj sukses në mandatin katër vjeçar.

 

 

 

 

 


    Pamje e lapidarit nga Malisheva